Wettelijke bepalingengaminetgamine.
wordt uitgegeven door ONCE UPON A TIME SASU, dat een kapitaal heeft van 1.000 euros en geregistreerd is in het Handels- en beroepsregister, RCS, van Parijs onder het nummer 849 416 011 en met intracommunautair btw-nummer: FR39 849 416 011, het hoofdkantoor is gevestigd op 98 Rue Jean Pierre Timbaud, 75 011, Parijs. De website wordt gehost door ZIQY, 226 Boulevard Voltaire, 75011, Parijs.


Het doel van dit document is om de algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van gaminetgamine.com vast te leggen. Naarmate de website verandert, behouden wij ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en wij vragen je dan ook om de voorwaarden regelmatig te raadplegen.


Alle redactionele content en illustraties op deze site zijn beschermd door de Franse wetgeving en internationale verdragen (Berner Conventie, Intellectuele Eigendomscode Boek 1). Ze mogen niet worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van ONCE UPON A TIME SASU. Het hergebruik van de redactionele content of de site zelf, voor welk doel dan ook, is ten strengste verboden.


De verspreiding van informatie afkomstig van deze site is echter wel mogelijk voor niet-commercieel gebruik, maar alleen met toestemming van ONCE UPON A TIME SASU, en op voorwaarde dat deze niet wordt gewijzigd. Deze machtigingen tot gebruik worden per geval verleend. Stuur je verzoeken naar hallo@gaminetgamine.com.

De informatie die we verzamelen is afkomstig uit de vrijwillige aanmelding op onze mailinglijst. De door jou verstrekte informatie wordt nooit met derden gedeeld.


Met het oog op het respecteren van de privacy van haar gebruikers, verbindt ONCE UPON TIME SASU zich ertoe om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie, uitgevoerd binnen deze site, gebeurt in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, bekend als de wet "Informatietechnologie en vrijheden".


In overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heb je het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren, te wijzigen en te verwijderen. Je kunt dit recht uitoefenen op de site, op de uitschrijvingspagina of door rechtstreeks contact op te nemen met ONCE UPON TIME SASU op het volgende adres: hallo@gaminetgamine.com


Als je vragen hebt over deze juridische kennisgeving, kun je ook contact met ons opnemen op het eerder genoemde adres.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang als eerste informatie over onze nieuwe collecties!